При установяване на теч следва да спрете водоподаването от централния спирателен кран на жилището ви. По този начин ще ограничите максимално материалните щети до пристигането на екип от водопроводчици. Те ще локализират теча и причините за появата му, за да предприемат нужните действия по отстраняването на аварията.