Съдействието от страна на специалист по проектиране, монтаж, поддръжка и отстраняване на внезапно възникнали проблеми в системата гарантира професионалното решение на проблема. В случай че не разполагате с нужните знания и инструментариум, не препоръчваме да се заемате с каквито и да било дейности по отстраняването на проблеми, свързани с отоплителните инсталации.