FAQs

Какви действия да предприема при възникване на ВиК авария?

ноември 25th, 2022|Categories: |

При установяване на теч следва да спрете водоподаването от централния спирателен кран на жилището ви. По този начин ще ограничите максимално материалните щети до пристигането на екип от водопроводчици. Те ще локализират теча и причините за появата му, за да предприемат нужните действия по отстраняването на аварията.

Защо да потърся експерт при проблем с отоплителната инсталация и/или нейното проектиране/изграждане?

ноември 25th, 2022|Categories: |

Съдействието от страна на специалист по проектиране, монтаж, поддръжка и отстраняване на внезапно възникнали проблеми в системата гарантира професионалното решение на проблема. В случай че не разполагате с нужните знания и инструментариум, не препоръчваме да се заемате с каквито и да било дейности по отстраняването на проблеми, свързани с отоплителните инсталации.

Какви действия да предприема при установяване на запушване в канализационната система?

ноември 25th, 2022|Categories: |

За да се минимизира рискът от поява на запушвания, които могат да ограничат използването на мивки и тоалетни в жилището ви, канализацията има нужда от редовна профилактика. При запушвания, които не бихте могли да отстраните сами (с употребата на химични препарати и специализирани инструменти), препоръчваме да се обърнете към ВиК специалисти.

Go to Top