Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации

ТуБое надежден изпълнител, който да се заеме с проектирането, изграждането, последващата поддръжка и профилактиката на отоплителните ви системи.

Защо е важно да се доверите на специалисти в областта?

Без оглед големината и сложността си, изграждането на отоплителната инсталация – дали ще е промишлена, или битова, представлява сложна по същността си комплексна дейност. Високоспециализираното съдействие в този случай е ключово, за да се гарантира работната ѝ ефективност.

Можем да ви осигурим професионално съдействие, независимо дали става въпрос за парна, или водна отоплителна инсталация. Всяка от тях изисква отлично оразмеряване, прецизно проектиране, изграждане, както и последващ монтаж.

За гарантиране на дълъг експлоатационен живот важна роля има както професионалното изпълнение, така и употребата на качествени консумативи и материали.

ТуБо проектира и изгражда отоплителни инсталации спрямо нуждите ви

Разполагаме с екип от водопроводчици, електротехници и други тесни специалисти в областта на изграждането на отоплителни инсталации. Покриваме целия набор от материали, както и необходимата специализирана техника и оборудване, за да доведем проекта до самия му край.

Всички използвани консумативи и материали при изграждането на отоплителните инсталации са сертифицирани. В комбинация с професионалното изпълнение, гарантирано от наша страна, можете да сте сигурни, че системите ще ви служат дълго и безпроблемно.

Експресна поддръжка, профилактика и ремонт на отоплителни инсталации

Освен дейностите по проектиране и изграждане на отоплителни инсталации, ние ще се погрижим и за последващата им профилактика и поддръжка. Ще реагираме и в случай на спешно възникнала нужда от ремонт.
Благодарение на дежурните си екипи, осигуряваме обслужване всеки ден и по всяко време на денонощието.
Тези дейности са не по-малко важни от професионалното изграждане на инсталациите. Предвид сложността си на работа и натовареността си с времето, отоплителните системи рано или късно се повреждат. Част от компонентите им дефектират, а това налага навременна реакция, за да бъде възстановена оптималната им функция за задоволяване нуждите ви от климатизиране на помещенията и достъпа до топла вода.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА

Професионални ВиК услуги

Извършваме целия набор от ВиК дейности по ремонт и поддръжка, от които имат нужда съвременните домакинства. Изграждане на инсталации, осъществяване на ремонтни и монтажни работи, подмяна на стари тръбопроводи и отделни компоненти, част от водопреносната мрежа.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС СЕГА